ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα γραφεία του Συλλόγου βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου στη συμβολή των οδών

Έσλιν 15 & Αμαλιάδος στην Αθήνα (κοντά στο κτήριο του υπουργείου)

ΤΚ 115 23 – Αθήνα

τηλ: 210 6431042 και στα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ.

Τα e-mail είναι :  info@sypeka.gr & syllogosypen@gmail.com