Τράπεζα Αίματος

Ο Σύλλογος διατηρεί τράπεζα αίματος στο Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, για τα μέλη του και τους αιμοδότες του.

Για την παροχή αίματος απαιτείται να γίνει σχετικό αίτημα στο email του συλλόγου.

Οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία με το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, συνήθως στα γραφεία του συλλόγου.

Οι αιμοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας που προβλέπεται.

 

Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία : προβλέπεται τον Οκτώβριο (Θα καθοριστεί) 

 

Προηγούμενες εθελοντικές αιμοδοσίες :

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 55-2023 03 01 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΜΑΡΤ

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2022 203-2022 10 10 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 19 ΟΚΤ

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 Εθελοντική Αιμοδοσία 6 Ιουλίου