Τράπεζα Αίματος

Ο Σύλλογος διατηρεί τράπεζα αίματος στο Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, για τα μέλη του και τους αιμοδότες του.

Για την παροχή αίματος απαιτείται να γίνει σχετικό αίτημα στο email του συλλόγου.

Οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία με το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, συνήθως στα γραφεία του συλλόγου.

Οι αιμοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας που προβλέπεται.

 

Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία : προβλέπεται τον Νοέμβριο (Θα καθοριστεί) 

 

 

Τελευταία εθελοντική αιμοδοσία : Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Εθελοντική Αιμοδοσία 6 Ιουλίου